جهت پيگيري شکايت مطرح شده لطفا کد پيگيري را وارد نماييد
کد پيگيري* :   
----
مثال 1310-004-001-912127-6


جهت تماس با سامانه رسيدگي و پاسخگويي به شکايات فرم زير را تکميل نماييد

نام و نام خانوادگي* :   
پست الکترونيک * :   
شماره تلفن تماس * :   
نوع سرويس شما * :   

لطفا نظريات انتقادي يا پيشنهادي خود را براي ما ارسال نمائيد :   
کد تصوير مقابل *:         

اطلاعات شما در شرکت انديشه سبز خزر محفوظ خواهد ماند